ระบบโหวต Voting system

W00

W00 series ชุดข้อมูลทางเทคนิค Main Functions:

การลงทะเบียน: กดปุ่มSign IN เพื่อเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุม และชื่อสามารถอย่างรวดเร็ว 
การออกเสียงลงคะแนน: Yes / No Abs 
แบบตัวเลือกเดียว: สนับสนุนสูงสุด 10 ตัวเลือก แบบหลายตัวเลือก: 
ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน: 
จำนวนเต็มสนับสนุน (1 ~ 10) การให้คะแนน 
คำตอบเร็วที่สุด: สนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุม ที่จะกดปุ่มเป็นผู้ตอบคำถามถูกและเร็วที่สุด
ไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
ขนาดและาหนัก: 138mm × 46mm 24mm, 85 กรัม RF: 433MHz 
รัศมีการท างาน: ที่ร่ม 100 เมตร ความเร็ว: 40 เครื่อง / วินาที ก าลังไฟ: มีแบตเตอรี่ในตัวขนาด 600mAh 
และสามารถใช้ได้12 ชั่วโมงแบบต่อเนื่อง ถ้าการประจุไฟเต็ม 
ระบบการกำหนดค่า: อุปกรณ์เสริม RS 48

 

M52 Plus

-จอแสดงผลแบบแอลซีดีดิจิ ตอล แบบ 6 ตัวอักษร มีขนาดการแสดงผล: 38 mm X 16mm
-จอแสดงผลจ านวน: 0 ~ 9 (ปรกติแสดงเป็ นตัวเลข)
-ตัวอักษรที่จอแสดงผล: A~ J (แสดงเป็ นตัวอักษรกำหนดด้วยซอฟต์แวร์ )
-จอแสดงผล 6 ตัวอักษร (แต่สามารถใส่ ได้ 10 ตัวอักษร)
-จอแสดงผล:สามารถแสดง ความแรงของสัญญาณที่ได้รับและส่ งสถานะ, สัญลักษณ์แบตเตอรี่ต่ำ, และการส่งประสพ
ความสำเร็ จ โดยมี OK เป็นตัวบอก
-เมื่อกดปุ่มจะมีเสี ยง Beepดังสามารถสั่งปิดเสียงได้จากซอฟต์แวร์ )

-การสื่อสารแบบเทคโนโลยี RF 2.4GHz เป็ นระบบ การสื่อสารดิจิตอลระหว่างประเทศที่ ใช้บังคับ
-ช่องสัญญาณ: 32 ช่อง, พลังงานส่งออกน้อยกว่า1mW (0 dBm)
- เครื่องกดลงคะแนนจะติดตามและล็อคช่องของสถานี รับข้อมูลของมันอัตโนมัติ
- เครื่องกดลงคะแนนสามารถทดสอบแบบอัตโนมัติ และแสดงสถานะการทำงานของเครื่ อง
-เสาอากาศอยู่ภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายของเสาอากาศ
-รัศมีการทำงาน ทดสอบภายในห้องไม่มีคลื่นรบกวนทางปฏิ บัติ 200ฟุต X 200ฟุต
-สถานีรับ 1 เครื่อง สามารถรองรับเครื่ องกดลงคะแนน 400 เครื่ อง และสามารถรับส่ งข้อมูลเสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 10-20 วินาที โดยการทดสอบในสภาวะไม่มีสิ่งรบกวนทางปฏิบัติ
-ใช้แบตเตอรี่ แบบกระดุม CR2032 จ านวน 2 ก้อน
-การท างานแบบปิดเครื่ องอัตโนมัติ จะสามารถใช้งานกดตอบำถามถึง 10,000 ครั้งโดยการทดสอบในทางปฏิบัติ(ขึ้นอยู่กับคุณภาพแบตเตอรี่)
-รองรับการสั่งปิ ดเครื่ องระยะไกล ผ่านทางซอฟแวร์ , และสามารถรักษาพลังงานแบตเตอรี่ ใน
ลักษณะพร้อมใช้งานเป็ นเวลา 1 ปี (ขึ้นอยู่กับคุณภาพแบตเตอรี่ )

 

ซอฟแวร์

สามารถทำงานร่วมกับ โปรแกรม ไมโครซอฟออฟฟิศ 2003,2007,2010
สนับสนุน ประฎิบัติการ Windows XP,Windows Vistra,Windows 7,Windows 8

 

เพิ่มเติม http://www.sunvote.net/

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัท คอนเวนเทค จำกัด

368ถนนแก้วเงินทอง2 แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กทม.10170 ประเทศไทย
โทร 02-410-0235, 02-865-5879
Mobile 085-513-3456 
Fax 02-865-5211

Facebook: ConventechThailand

Line ID:ConvenTech
Copyright © 2015 ConvenTech Co., Ltd. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the United States and Canada and by international treaties

Last Update: Thursday, 22-Oct-2015

AmazingCounters.com